Konstruktören Gustaf Plym hade för avsikt att bygga en båt som kombinerade den rymliga (för sin tid!) Östersjösexans bekvämlighet med M30:ans snabbhet och förnämliga seglingsegenskaper. Då han ville vara fri att forma båten helt efter egen smak och idéer, togs ingen hänsyn till någon mätningsregel.

Hösten 1945 lades en serie om 5 båtar upp på Neglingevarvet, familjen Plyms eget. Den båt som är nr 1 beställdes omgående av KSSS för att lottas ut vid båtutställningen 1946. I samband med utlottningen ordnades även en pristävlan om lämpligt namn på båttypen, vilket blev Zephyr-kryssare. Konstruktören hade dock själv fattat tycke för båten och då det visade sig att vinnaren John Jönsson ej var seglare kunde han köpa tillbaka båten. Gustaf Plym ägde och seglade sedan båten under 8 år. Han registrerade båten i KSSS under namnet Elseli III.

De tre första byggdes i kärnfuru, som varvet haft liggande sedan 30-talet. De två sista byggdes i mahogny.

Neglingevarvet var känt för sin mycket höga kvalitét. Byggsättet, precionshyvlade plankor nitade till stålspant, introducerades i Sverige av just August Plym, far till Gustav och Bengt. Virket var mycket torrt, och för att förhindra svällning mättades det redan under byggnationen med stora mängder rå linolja.

Det går en historia att en båtköpare, som skulle hämta sitt nybygge från Neglingvarvet, anmärkte att båten saknade länspump. Han ska ha fått svaret att länspumpar sannerligen inte behövdes i Neglinges båtar...

The designer Gustaf Plym intended to create a yacht with the comfort of the roomy (for its day!) Baltic 6-metre but with the speed and excellent sailing characteristics of the M30. As he wanted to be free to shape the yacht according to his own taste and ideas, rating rules and class designs were not considered at all..

In the autumn of 1945 a series of 5 boats was prepared at the Neglinge Yard, the Plym family´s own . The boat with sail no 1 was ordered by the KSSS to be a lottery boat at the 1946 boat show. During the lottery, there was also a name contest, and the name Zephyr cruiser was choosen. The designer himself had taken a strong liking to the boat, and when it turned out that the winner, John Jönsson, was no yachtsman, the designer bought it back. Gustaf Plym then owned and sailed the boat for 8 years. He registered her in the KSSS under the name Elseli III.

The first three were build of core pine, which had been stored by the yard since the 30's. The two last were built of mahogany.

The Neglinge yard was known for very high quality. The composite method, precision cut planking riveted to steel frames, was introduced in Sweden by August Plym, father of Gustav and Bengt. The planks were very dry and to keep them from swelling they were sautarated with raw linseed oil right during the construction.

The story goes that a buyer, who came to collect his newbuilt yacht from the Neglinge yard, made the complaint that there was no bilge pump. He is said to have been told that bilge pumps were certainly not needed in yachts built by the Neglinge yard...

Lottbåt Båtuställning 1946